მომსახურება

პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა

უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი, მომხმარებელზე მორგებული IT გადაწყვეტილებები.

საპორტი ტესტების მენეჯმენტში

სრული მხარდაჭერა ტესტების მენეჯმენტის სფეროში.